Rhan y gwirfoddolwr yw i greu awyrgylch croesawys a chyfeillgar er mwyn gwneud yn sicr bod pawb yn cael eu cynnwys a neb yn cael eu gadael allan (onid iddynt eisiau amser ar ben eu hunain).  Mae yn bwysig iawn i fod yn ymwybodol o anghenion eraill ac eu hymateb yn addasol.  Mae’r ganolfan yn lle mae pobl yn fedru galw i fewn a medru bod yn siwr o groeso, paned o de a  rhywyn i gael sgwrs.  Bydd pobl, ar adegau, eisiau siarad am bethau sydd yn eu poeni ac r’ydym yn cynnig iddynt gael y cyfle i wneud hyn.  Pa beth bynnag, mae’n bwysig i nodi ein bod yn wasanaeth gwrando a dim gwasanaeth cynghori.

Fel rhan o ymrwymiad y ganolfan disgwylwyd i’n wirfoddolwyr wneud bob ymdrech i fynychu hyfforddiant ganolog a gynnigwyd ac i fynychu grwp cefnogaeth gwirfoddolwyr wythnosol beth bynnag unwaith y mis.  Disgwylwyd i wirfoddolwyr, hefyd. i gadw rheolau gyfrinachol.

Un o athroniaeth sylfaenol Mind yw i ganologi pobl i ennill fwy o hyder ac i ddatblygu medrusrwyddau newydd neu adennill rhai hen.  Pa beth bynnag, mae yn bwysig i fod yn ymwybodol bod cyfyngiadiau a bod hi’n debygol na fedrwch ddatrys problemau pobl eraill ond peidiwch byth a gobrisio y werth o gynnig rhoi clust gyfeillgar, ddifarn a chefnogol!

Bydd y gwirfoddolwyr dichonadwy i gyd yn cael eu holi gan ein Gweithiwr Galw-i-fewn.  Yn ystod y cyfarfyddiad cewch wybodaeth sylfaenol am Mind Aberconwy, ein gwaith ac ein athroniaeth.  Byddwch, hefyd, yn cael eich hysbysebu am y fath o gefnogaeth a’r cymorth fydd ar gael yn ystod y gwirfoddoli gan gynnwys hyfforddiant a taliadau costau.  Ar ddiwedd yr holiad cyntaf, byddwch yn cael ffurflen cais i’w gwblhau ac, hefyd, gofynnwyd i chwi wneud diwrnod ‘eistedd-i-fewn’.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r gwirfoddolwr dichonadwy gael amser i ddarganfod os ydynt yn addas i wirfoddoli i Mind Aberconwy ac, hefyd, i adnabod unrhyw un o’r gweithgareddau y buasent yn hoff o gael ymrwymiad ynddo ar sylfaen rheolaeth.  Mae hyn, hefyd, yn rhoi cyfle i gyfarfod y gwirfoddolwyr eraill a defnyddwyr y gwasanaeth.

X